Strategia Rozwoju Sudety 2030


zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do projektu Strategii Rozwoju Sudety 2030. Przekazane opinie i uwagi zostaną poddane szczegółowej analizie, a uzasadnione propozycje zmian zostaną wprowadzone do ostatecznej wersji dokumentu. Formularz należy wypełnić formułując odpowiedzi zwięźle i rzeczowo, zgodnie z instrukcją znajdującą pod polem formularza. Wypełnianie ankiety można przerwać  w dowolnym czasie wykorzystując przycisk "Odłóż na później" - Wygenerowany link należy wykorzystać przy ponownym wypełnianiu ankiety. Wypełniony formularz można ściągnąć w pliku pdf i wydrukować.

DZIĘKUJEMY ZA PAŃSTWA UWAGI I OPINIE.

Ankieta składa się z 7 pytań.